Dahl & Partners AB är ett familjeföretag med god erfarenhet inom byggsektorn. Vi är verksamma i Roslagen med Norrtälje som utgångspunkt och arbetar med både små och stora byggprojekt. 

Som företag är vi väldigt fokuserade på uppgiften att uppnå kvalité i allt vi gör. Vi går igenom arbetet grundligt med beställare så båda parter är överens om utförandet. Vi eftersträvar att bygget går i mål efter den kostnadsbild och tidsram som är uppsatt från början. 

Vi innehar F-skatt och gör ROT-avdrag.

Kontakta oss gärna för ett första samtal om ditt byggprojekt!